Второ ниво курс по парапланеризъм

Курс по парапланеризъм – второ ниво

За това ниво няма фиксирани дати , ако искате да се научите да летите по- добре , по -безопасно и да разбирате какво се случва във въздуха когато летите или искате да си припомните и затвърдите определени елементите или просто имате желание да полетите наблюдавани от опитни инструктори се свържете с нас на office@fly-academy.com или на тел.0988827193.

„ДА УСЕТИШ ВЪЗДУХА” е курс по термично и склоново летене за средно напреднали. Това е вторият етап на обучението, през който се акцентира върху по-задълбоченото изучаване на теорията и практиката на полета с парапланер.

Основната цел на курса е да подготви пилотите за активно и безопасно летене чрез: затвърждаване на вече придобитите знания и умения, упражнявайки многократни повторения и полети; практическо отработване на определени навици, които да подготвят пилотите за бъдещо взимане на самостоятелни решения във въздуха и на земята. Учебните полети се извършват на височина 400-500 м над терена под наблюдението и ръководството на инструктор по радиостанция. Практикуват се елементите излитане, разчет за кацане, приземяване. Усвояват се основни маневри във въздуха, техники за избягване на сблъсък, техники за бързо снижение, техники за склоново реене, начална метеорология и умения за практическо преценяване на летателни условия. По време на целия курс се правят анализи на полетите, разбори на грешките и инструктажи с цел разбиране, усвояване и прилагане на техниките на полета и условията във въздуха. В края на обучението ще сте осъществили над 15 височинни полета с продължителност 8-20 мин. и ще можете сами да правите необходимата преценка за прозореца за излитане и разчета за кацане при спокойни метеоусловия, да изпълнявате различни команди и да контролирате крилото в термично време за летене.

В цената на курса не е  включена екипировка за обучение:

За второ ниво от курс по парапланеризъм са ви необходими :

  • Парапланер, сбруя, запасен парашут, каска, обувки за планината или такива обхващащи глезена, ръкавици и удобни спортни дрехи подходящи за планина (дебела блуза, ветровка и дълъг панталон).
  • Документ доказващ способността Ви за управление на парапланер. (може да не е лиценз, а протокол заверен от инструктор за проведените занимания от първо ниво по курс по парапланеризъм)

Цената на второ ниво е 120лв. на ден при проведени занимания. За завършено ниво се приема това когато в летателната книжка на обучаващия пилот са отбелязани и покрити изискванията за нивото.

Ако не разполагате с необходимата екипировка за второ ниво – Флай Академи може да Ви осигури при предварителна уговорка за уточняване на размер и клас на парапланер , запасен и т.н. цената е от 30 – 60лв. на ден.

Всяко завършено ниво на обучение предполага издаването на съответния ПараПро лиценз (свидетелство за правоспособност, удостоверяващо нивото на подготовка на пилота и в съответствие с него, даващо право на извършването на полети в определени метеорологични условия). Лицензът се издава при покриване на конкретните изисквания за знания и умения и заплащане на съответната такса към Български национален аероклуб.