Състезания

С цел популяризиране и развитие на спорта парапланеризъм клуб “Флай Академи Сливен” организира и провежда ежегодни мероприятия състезания, фестивали или организирано летене на територията на област Сливен.

Състезание целно кацане Сливен 26-27.05.2012г.

Град Сливен е разположен в подножието на южните склонове и хълмисти разклонения на Сливенската планина (1181 м), с която започва Източна Стара планина. На юг и югоизток е отворен към Сливенското поле. Надморската му височина варира от 180 до 300 метра.

Територията на община Сливен попада в района на Подбалканските полета от преходно континенталната климатична област. Зимата е мека, лятото сравнително горещо. За Сливен е характерен местният вятър Бора. В община Сливен се очертават два района в релефно отношение: на север – полупланински и планински, а на юг – равнинен.

Територията на община Сливен е 1366 км2 и обхваща 49 селища – градовете Сливен и Кермен и 47 села.

Основните места където се провеждата състезанията са в района на с.Тополчане на източно старопланинската седловина “Гребенец”, точно в подножието на връх “Катъгово” – втори по височина след връх “Гаваните” – висок 1034м. връх ”Катъгово”  или така наречената от нас Синилка е основен висок старт за парапланеристи и делтапланеристи. Координати : С 42.42’456” и Е26.26’20.3” височина 940 м. надморска височина , подходящи ветрове са всички без чистия север, но основно се лети на Ю,ЮЗ,З. На същата седловина имаме и нисък старт с координати  С 42.40’575” и Е 26.26’11.1” височина 510 м.н.в. подходящ за ветрове от Ю,ЮИ,ЮЗ. Кацалката и за двата старта е голяма хубава поляна и варина  от 200-150м.н.в

Другите две основни места са хълмовете до с.Панаретово и с.Глуфишево

Няма намерени резултати

Страницата не е намерена. Опитайте с други критерии за търсене или ползвайте навигацията за да намерите търсеното.