Stratus Core 2: Революционно новият двулайнер на Swing е вече сертифициран EN-D / LTF-D