Откажи своята резервация

Независимо от причината, имате право на безплатно анулиране на своята резервация в размуния за това срок. Моля използвайте номера на Вашата резервация и номера на Вашия ваучер с цел верификация. След успешното анулиране ще имате възможност да направите нова резервация през резервационната ни форма.