Локация за тандемен полет с парапланер: връх Ботев

  • Актуално към: 2022 г.

Вр. Ботев е най-високият връх в Стара планина, гордо извисяващ се в нейната централна част.  При хубаво време и добра видимост по време на полет  се разкриват величествени гледки както към  Южна, така и към Северна България.

Вр. Ботев се издига на 2376 м. над морското равнище, което го прави третият по височина в България – след Мусала и Вихрен. Най-близо разположените градове до него са гр. Карлово и гр. Калофер.

От подножието си върхът наподобява внушителен по размери стиснат юмрук, както личи и от старото му име – Юмручкал.

Южните склонове на вр. Ботве са стръмни и непристъпни,  а на места са пресечени от отвесни скали, наречени Райските скали, в близост до които се намира най-високият водопад в България и на Балканския полуостров  – Райското пръскало – с височина 124,5 м.

Водопадът се захранва от снежните преспи, намиращи се под върха, които му осигуряват непресъхващ източник на вода.

Да полетиш с парапланер над връх Ботев- незабравимо приключение!

Излитайки с парапланер от вр. Ботев, пред нас се разкриват страховитите и величествени  бездни, които го опасват от северната му страна. Релефът тук е много специфичен. Излита се навътре в планината и се лети в своеобразен природен улей.

Вр. Ботев се намира на територията на  Биосферен резерват „Джендема”. Най-големият на територията на Национален парк Централен Балкан и част от програмата на Юнеско. Джендема обхваща водосбора на Бяла река, горното течение на река Тунджа и ждрелото на река Тъжа.

По време на полета над тях вие виждате десетки потоци, които образуват живописен низ от водопади, водоскоци и пръскала.

На турски „джендем” означава пъкъл, ад.  За името на местността са допринесли недостъпните скали, острите зъбери и стръмните дерета, както и вековните непроходими букови гори. Дом на множество видове диви животни като вълк, диви кози и коне, благороден елен, както и емблемата на Национален парк „Централен Балкан” – мечката.

Много вероятно е, прелитайки над тези земи, да видим дивите обитатели в естествената им среда. Само си представете чувството да се реете над местността Джендема с нейната сурова и величествена красота, редом до могъщите скални орли.

Забележителности:

  • “Райското пръскало” – най-високият водопад на Балканския полуостров – 124 м
  • Трите Райски купена – едни от знаковите върхове на Стара планина
  • Калоферския манастир
  • Бяла река
  • Вр.Шипка
  • Бузлуджа и много други забележителности

Всички тези фактори, заедно с величествените, спиращи дъха високопланински гледки правят вр. Ботев една от най-екстремните и в същото време завладяваща локация за парапланеризъм.